czwartek, 08 października 2020 08:30

Harmonogram spotkań informacyjnych

Napisane przez  Administrator

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania

 

 

 

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:


1. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1 Mechanizmy promocji i współpracy gospodarczej /projekt grantowy/  – limit środków 100 000,00 zł (4 dotacje);

2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej - limit środków
336 503,00 zł (6 dotacji)
;

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów” - limit środków 60 000,00 zł (1 dotacja);

4. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - limit środków 178 584,52 zł (2 dotacje);

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin spotkania

Godzina spotkania

1.

Jarocin

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

13.10.2020 r.

11:00

2.

Ulanów

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad

13.10.2020 r.

13:00

3.

Rudnik nad Sanem

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń

14.10.2020 r.

10:00

4.

Nisko

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” – sala konferencyjna

14.10.2020 r.

12:00

5.

Krzeszów

Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad

15.10.2020 r.

10:00

6.

Harasiuki

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach

15.10.2020 r.

12:00

7.

Jeżowe

Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad

16.10.2020 r.

13:00

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 października 2020 08:16