piątek, 09 października 2020 09:08

Podziękowanie i apel

 

Podziękowanie i apel o uporządkowaniu gałęzi wystających na chodniki i ulice

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na prośbę
i uporządkowali gałęzie wystające na chodniki i ulice.
Jednocześnie uprzejmie proszę, aby Ci z Państwa, którzy nie zdążyli odpowiedzieć na apel, podcięli wystające gałęzie.
Waldemar Grochowski
Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem