poniedziałek, 28 września 2020 12:28

Oferta szkoleń

Napisane przez  Administrator

 

Oferta szkoleń cyfrowych

 

 

 

 


W imieniu Stowarzyszenia CRAS kieruję zaproszenie do współpracy w ramach projektu
pt. „Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Projekt skierowany jest do 350 osób, w tym min.150 kobiet, w wieku powyżej 25 lat, które:

  • uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
  • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

  • Szkolenie z umiejętności komputerowych zakończone egzaminem ECDL BASE (średnio 110 godz. zajęć)
  • Szkolenie Inventor Autodesk (2 poziomy) – 80 godzin zajęć – zakończone egzaminem Autodesk Ceritfied User – Inventor i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje,
  • Szkolenie AutoCAD (3 poziomy) – 80 godzin zajęć – zakończone egzaminem Autodesk Ceritfied User – AutoCAD i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Udział w szkoleniu jest częściowo odpłatny.  Uczestnik ponosi opłatę w wysokości:

  • Szkolenie z umiejętności komputerowych – 234,60 zł,
  • Szkolenie Inventor Autodesk – 386,35 zł,
  • Szkolenie AutoCAD – 386,35 zł.

W związku z powyższym, kieruję do Państwa zaproszenie do nawiązania współpracy w zakresie promocji Projektu oraz zachęcam do skorzystania z oferty szkoleniowej, w szczególności dotyczącej szkolenia z zakresu obsługi komputera.

Udział w szkoleniu komputerowym pozwoli Państwa kadrze podnieść posiadane umiejętności w zakresie obsługi m.in. edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Ponadto szkolenie obejmie tematykę poruszania się w sieci – m.in. szczegółowo zostaną poruszone zagadnienia obsługi poczty e-mail, platform komunikacyjnych i konferencyjnych, narzędzi przesyłania i wymiany plików.

Szkolenie zakończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, będącego kwalifikacją rynkową włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Uzyskany certyfikat dla tej kwalifikacji odpowiada drugiemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości podniesienia kompetencji kadr.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania na www.cras.org.pl oraz www.educonsult.net.pl

Pozostajemy do dyspozycji w przypadku pytań lub wątpliwości.


Z poważaniem,

Dominika Guzek

Stowarzyszenie CRAS

Tel. 784 405 402

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 października 2020 08:10