Bezpieczeństwo

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem w 2010 roku czuwało 8 policjantów z miejscowego Posterunku Policji. W roku 2010 na terenie gminy odnotowano 251 przestępstw, o 37 więcej niż w roku 2009. Spadła liczba przestępstw przeciwko mieniu, wzrosła natomiast liczba bójek i pobić – w 2010 roku odnotowano ich 9. Wykrywalność ogólna w 2010 roku wyniosła 91,6% i była najwyższa spośród wszystkich posterunków podległych Komendzie Powiatowej Policji w Nisku.
Priorytetem funkcjonariuszy z posterunku Policji w Rudniku nad Sanem jest praca prewencyjna przeciwko wszelkim naruszeniom prawa, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu. Patrole policyjne najczęściej kierowane są w miejsca najbardziej zagrożone: teren plant w Rynku miasta, tereny szkół, okolice lokali gastronomicznych.
W roku 2010 policjanci z Rudnika nad Sanem nałożyli łącznie 186 mandatów karnych, przeprowadzono 129 postępowań w sprawach o wykroczenia. Odnotowano 75 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych (wzrost o 46 w stosunku do roku 2009).
W Rudniku nad Sanem funkcjonariusze policji pełnią tzw. służby ponadnormatywne finansowane z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. W roku 2010 zrealizowano 29 takich służb w systemie czterogodzinnym. Efektem tego było nałożenie 3 mandatów karnych, sporządzenie 5 wniosków o ukaranie, ujawniono kierowcę samochodu osobowego i roweru w stanie nietrzeźwości. Służby ponadnormatywne wpływają na poprawę bezpieczeństwa i porządek publiczny w gminie.

Dzielnicowi przeprowadzają systematycznie spotkania w szkołach z uczniami, rozmowy z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogikami szkolnymi i rodzicami.

W 2010 roku odnotowano 2 przestępstwa posiadania narkotyków (2009 r. 3 przypadki). W tym samym roku zarejestrowano 5 przypadków znęcania się nad członkami rodziny. Przeciwko sprawcom skierowano akty oskarżenia. We wszystkich przypadkach byli to mężczyźni, u których występował problem nadużywania alkoholu.  Pozytywną rolę w pomocy ofiarom przemocy odgrywa Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Ośrodek Pomocy Społecznej. Ofiary przemocy mogą tam uzyskać pomoc, o czym policjanci informują pokrzywdzonych podczas każdej interwencji związanej z przemocą domową.  

W 2010 roku odnotowano 13 wypadków drogowych (14 w 2008 r.). Nie było ofiar śmiertelnych (2 osoby w 2009 roku), 17 osób doznało obrażenia ciała. Większość wypadków zaistniała na drodze nr K-77. Główne przyczyny wypadków i kolizji drogowych to nadmierna prędkość i nieprawidłowe wykonywanie manewrów wyprzedzania, skręcania, brak elementów odblaskowych u rowerzystów, pieszych, poruszanie się niewłaściwą stroną drogi.
Celem poprawy bezpieczeństwa na drogach prowadzone są wspólnie z policjantami Ogniwa Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Nisku akcje:

  • Pomiar,
  • Bezpieczne Ferie,
  • Bezpieczne Wakacje,
  • Niechroniony uczestnik ruchu,
  • Alkohol itp.

Od roku 2010 Posterunek Policji w Rudniku nad Sanem dysponuje Ręcznym Miernikiem Prędkości zw. radarem. W tym samym roku policjanci ujawnili  46 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

Na terenie gminy Rudnik nad Sanem występuje wysokie zagrożenie przestępczością – w 2010 roku popełniono tu około 20 % ogółu przestępstw z terenu całego powiatu. Policjanci z tutejszego Posterunku Policji biorą udział w zabezpieczaniu meczy piłki nożnej w Nisku. Są także delegowani do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku. Posterunek Policji w Rudniku nad Sanem osiągnął najlepsze efekty w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości w powiecie niżańskim w 2010 roku.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 września 2011 14:12
Więcej z tej kategorii: « Opieka społeczna Rolnictwo »