Infrastruktura techniczna

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Cele strategiczne:

Priorytet: Pełne uzbrojenie gminy w potrzebne media

 1. Poprawa jakości infrastruktury gminnej
 2. Poprawa stanu otoczenia dróg i bezpieczeństwa drogowego
 3. Ochrona środowiska naturalnego

Kierunki działań:
Działania krótkookresowe 2000 - 2002:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 2. Podniesienie standardu technicznego miejskiego targowiska
 3. Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie gminy
 4. Podniesienie poziomu usług komunalnych

Działania średniookresowe 2000 - 2006:

 1. Rozwiązanie problemu lokalizacji wysypiska śmieci i gospodarki odpadami
 2. Poprawienie stanu ciągów komunikacyjnych na terenie gminy
 3. Oświetlenie dróg i chodników
 4. Budowa parkingów
 5. Zagospodarowanie i utrzymanie w należytym stanie gminnych budynków i budowli
Więcej z tej kategorii: « Rolnictwo Wdrażanie »