Kultura i oświata

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Cele strategiczne:
Priorytet: Poprawa warunków kształcenia i stanu wiedzy mieszkańców

 1. Dostosowanie kierunków dokształcania do potrzeb rynku
 2. Integracja gminy
 3. Ochrona i kultywowanie dorobku dziedzictwa regionu

Kierunki działań:
Działania krótkookresowe 2000 - 2002:

 1. Odpowiednie zlokalizowanie placówek kulturalno-oświatowych
 2. Rozwijanie i podnoszenie poziomu technicznego bazy edukacyjno-oświatowej
 3. Rozwijanie kółek zainteresowań w szkołach
 4. Wyznaczenie miejsca do stałej ekspozycji zbiorów muzealnych i artystycznych

Działania średniookresowe 2000 - 2006:

 1. Planowe i systematyczne doposażanie szkół w pomoce dydaktyczne, pracownie komputerowe, dostęp do Internetu
 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich
 3. Współpraca z innymi gminami w regionie
 4. Wspieranie i promowanie lokalnej twórczości

Działania dlugookresowe 2000 - 2010:

 1. Stała racjonalizacja sieci szkół
 2. Podnoszenie poziomu edukacji mieszkańców gminy
 3. Organizowanie dużych imprez promocyjnych
 4. Wspieranie budowania tożsamości kulturowej ziemi rudnickiej
 5. Nawiązanie współpracy z podobnymi gminami europejskimi
 6. Inspirowanie rozwoju rękodzielnictwa artystycznego i amatorskiego ruchu folklorystycznego
 7. Wspieranie renowacji obiektów zabytkowych
Więcej z tej kategorii: « Turystyka i sport Rolnictwo »