Rolnictwo

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Cele strategiczne:
Priorytet: Specjalizacji produkcji rolnej

 1. Rozwój firm przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu hurtowego
 2. Podniesienie jakości i opłacalności produkcji rolnej
 3. Stworzenie sieci gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zdrowej żywności

Kierunki działań:
Działania krótkookresowe 2000 - 2002:

 1. Pomoc w organizacji zbytu płodów rolnych
 2. Wspieranie przedsięwzięć szkoleniowych dla rolników i doradztwa rolniczego
 3. Wyłączenie gleb najsłabszych z rolniczego wykorzystania
 4. Upowszechnianie dobrego materiału siewnego i hodowlanego

Działania średniookresowe 2000 - 2006:

 1. Pomoc w rozszerzaniu uprawy wikliny
 2. Wspieranie firm przetwórstwa rolno-spożywczego
 3. Pomoc w organizacji grup producenckich
 4. Wspieranie rozwoju gospodarstw specjalistycznych
 5. Pomoc w rozpowszechnianiu uprawy gryki

Działania dlugookresowe 2000 - 2010:

 1. Prowadzenie właściwej gospodarki gruntami (scalenia, plany zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie nieużytków)
 2. Promocja produktów ekologicznych i wspieranie organizacji sprzedaży zdrowej żywności