Turystyka i sport

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Cele strategiczne:
Priorytet: Zwiększenie dostępności różnorodnych form turystyki i rekreacji

 1. Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych gminy
 2. Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych
 3. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

Kierunki działań:
Działania krótkookresowe 2000 - 2002:

 1. Zagospodarowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie (brzegi rzek, lasy)
 2. Budowa kąpieliska gminnego
 3. Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i hotelowej
 4. Wytyczenie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych
 5. Rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 6. Opracowanie i promowanie przewodnika po najciekawszych miejscach gminy

Działania średniookresowe 200 - 2006:

 1. Wspieranie tworzenia i rozwój gospodarstw agroturystycznych
 2. Budowa krytego basenu
 3. Organizowanie cyklicznych, masowych imprez sportowych i turystycznych
 4. Poprawa standardu bazy hotelowej
 5. Budowa sal gimnastycznych i boisk przy szkołach