Infrastruktura techniczna

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

 

Mocne strony Słabe strony
 • dobrze rozwinięta sieć dróg
 • dobra sieć połączeń komunikacyjnych
 • dobrze rozwinięta sieć energetyczna, telefoniczna i gazowa
 • oczyszczalnia ścieków
 • wysypisko śmieci
 • niedostatki w sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 • niski standard nawierzchni dróg
 • zły stan dróg gminnych
 • brak regulacji rzek
Szanse Zagrożenia
 • zagraniczne środki pomocowe na inwestycje w dziedzinie infrastruktury
 • budowa składowiska odpadów
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych
 • likwidacja pustostanów
 • trudności z pozyskaniem środków finansowych na realizację inwestycji
 • zagrożenie powodziowe