Kanalizacja

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Rozpoczęcie budowy - 4.12.1993 r.
System grawitacyjno - tłoczny z przepompowniami zbiornikowymi i pompami zatapialnymi.
Wykonanie w latach, zakres rzeczowy i finansowy.

Lokalizacja, lata realizacji Kanalizacja sanitarna Koszty [zł]

grawi-
tacyjna
[m]

tłoczna
[m]

Przyka-
naliki
[m]

Przepom-
powni
[szt.]

Ogółem

w tym:
Środki Gminy Inne środki (dotacje)
RUDNIK nad SANEM 1993-1994 3.770 259 1.032 1 703.420 523.420 pożyczka 120.000 180.000 WFOŚiGW
1995 2.790 - 1.501 1 804.708 664.708 140.000 Wojewoda
1996 2.262 289 897 1 1.153.312 785.862 pożyczka 322.000 367.450 Wojewoda
i WFOŚiGW
1997-1998 3.526 317 2.014 1 1.879.055 1.669.055 210.000 Wojewoda
1999 2.968 90 1.328 1 913.032 913.032 -
2000 2.700 250 1.306 2 1.009.834 682.834 327.000 Wojewoda
2001 4.183 1.880 547 4 963.317 733.317 pożyczka 394.000 230.000 Wojewoda
2002 205 200 358 - 60.719 60.719 -
2003
3.318 620 1.078/116 szt. 2 976.554 593.153 pożyczka 396.000 383.401 SAPARD
2004
1.111 184 415/46 szt. 2 243.370 123.370

120.000 Fundusz Współpracy

2005 7.512 4.222 2.612/194 szt. 6 1.652.461 471.248 pożyczka 170.000 1.081.213 -ZPORR + budżet państwa 100 000 dotacja Fundusz
Współpracy
PRZĘDZEL
2008
826

1.880


1

842.042
842.042 pożyczka 519.000
PRZĘDZEL - KOLONIA 2010-2011 4.250 2.399,5 997 4 1.999.280 989.756 1.009.524
R a z e m: 39.421 12.590,5 14.085 26 13.201.104 9.052.516 4.148.588
Ostatnia aktualizacja: wtorek, 06 września 2011 10:31