Potencjał ludzki

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Mocne strony Słabe strony
 • duży procent ludzi młodych
 • znaczne zasoby siły roboczej
 • silne poczucie tożsamości
 • aktywne postawy mieszkańców
 • silne związki mieszkańców z rodzinami na zachodzie
 • efektywność inicjatyw społecznych
 • wysoki odsetek zatrudnienia w rolnictwie
 • niekorzystna struktura wykształcenia
 • duże bezrobocie (również ukryte w rolnictwie)
 • słabe możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
 • spadek przyrostu urodzeń
 • ujemna migracja ludności
Szanse Zagrożenia
 • wzrost możliwości zatrudnienia w Rudniku nad Sanem
 • stworzenie systemu zachęt i pomocy przy powstawaniu zakładów usługowych
 • wyludnianie się wsi
 • migracja ludzi młodych i wykształconych
 • wzrastające bezrobocie