Opieka społeczna

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na przestrzeni ostatnich lat rośnie liczba osób, które nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji materialnej. Osoby te zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

Rozwiązanie statutowe obliguje zarówno budżet państwa jak i władze samorządowe do zabezpieczenia środków na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy społecznej. Znaczna grupa mieszkańców gminy znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej objęta jest świadczeniami z opieki społecznej w ramach zadań zleconych i własnych.

Na terenie gminy i miasta działają organizacje społeczne przy Parafii Rzymsko-Katolickiej: Akcja Katolicka oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. KSM organizuje dla młodzieży i dzieci z rodzin ubogich wycieczki, obozy i spotkania różnego rodzaju. Akcja Katolicka organizuje pomoc w formie rzeczowej. Włącza się w organizowanie różnych wyjazdów i spotkań dla parafian ze znanymi osobami.

W ostatnich latach zmienia się profil osób korzystających z pomocy społecznej. Dużą liczbę osób korzystających ze środków pomocy społecznej stanowią ludzie starsi, renciści lub emeryci, którzy nabyli prawo do świadczeń rentowych lub emerytalnych, lecz świadczenia te są zbyt niskie, aby zapewnić środki do życia ich rodzin. Przeważają ludzie młodzi i rodziny wielodzietne.

Sprawy świadczeń z funduszu alimentacyjnego z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem załatwiane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Kilińskiego 19 (budynek Pawilonu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1),
37-420
Rudnik nad Sanem,

NIP 865-10-17-253
REGON: 005660468
tel. 15 87 62 795

fax. 15 87 66 238

http://www.opsrudnik.pl

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 września 2011 10:26
Więcej z tej kategorii: « Oświata Bezpieczeństwo »