Infrastruktura techniczna

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nowoczesna infrastruktura techniczna jest najistotniejszym elementem rozwoju gminy i miasta. Powinna ona w pełni zabezpieczać potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego przyciągając potencjalnych inwestorów.

Wzrastająca ilość samochodów i związany z tym wzrost natężenia ruchu drogowego powoduje potrzebę stałej poprawy nawierzchni dróg i budowę nowych.

W gminie i mieście należy rozbudować sieć kanalizacyjną i wodociągową.

W zakresie gospodarki odpadami, ze względu na wysokie koszty budowy i organizacji składowiska odpadów, wskazana byłaby wspólna międzygminna inwestycja. Władze miejskie mogą starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie działań w obszarze infrastruktury technicznej.