Rolnictwo

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rolnictwo pomimo obecnie niekorzystnych warunków ekonomicznych nadal pozostanie ważnym obszarem działania. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej, stanowi aktualnie nadrzędny kierunek działań prorozwojowych województwa podkarpackiego.

Istotną formą racjonalizacji produkcji rolnej i przezwyciężania skutków rozdrobnienia gospodarstw powinna być integracja pozioma. Jest to efektywny sposób na łagodzenie rynkowych skutków produkcji o małej skali i jej dużej niejednorodności. Główną formą łączenia producentów powinny być zespoły producenckie, grupy marketingowe oraz spółdzielnie. Powinny one obejmować grupową produkcję, przechowalnictwo, przetwórstwo, handel i zaopatrzenie.

Szansą dla rolnictwa powinna być specjalizacja produkcji rolniczej w zakresie uprawy gryki. Młyn-kaszarnia znajdująca się w Rudniku nad Sanem specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i eksporcie kaszy gryczanej.

Możliwość skorzystania z rożnych form doradztwa rolniczego może i powinno odgrywać stymulującą rolę.