Przedsiębiorczość, rzemiosło i usługi

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wśród potrzeb rozwojowych gminy i miasta Rudnik nad Sanem za najważniejszą sprawę uznano tworzenie alternatywnych źródeł dochodu i tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki. Istotnego znaczenia, z punktu widzenia nowoczesnego rolnictwa, nabiera rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, zapewniającego zbyt produkcji rolnej. Drobne zakłady powinny być dostosowane do rodzaju produkcji rolnej na terenie gminy i miasta.

Rudnik nad Sanem posiada bogate tradycje wikliniarsko-koszykarskie, które będzie wspierał i rozwijał.

W gminie i mieście zauważa się brak drobnych punktów usługowych typu: naprawy sprzętu domowego, krawiec, szewc itp. Wskazany byłby kompleksowy rozwój wszelkiego rodzaju drobnych usług dla mieszkańców. Pomoc ze strony władz gminy w doradztwie lub w preferencyjnych ulgach podatkowych może być czynnikiem wpływającym korzystnie na rozwój tego obszaru.

Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na dalszy dynamiczny rozwój gminy będzie jednym z priorytetowych zadań władz gminy.

Rozwój przedsiębiorczości stanowić będzie istotny czynnik ograniczania bezrobocia i wykorzystania siły roboczej.

Rozwój lokalny zależy na pewno od wsparcia zewnętrznego, ale także od inicjatywy i przedsiębiorczości samych mieszkańców.