Podmioty Gospodarcze

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat obserwuje się systematyczny przyrost rejestrowanych podmiotów gospodarczych.

 

Nowe zarejestrowane podmioty

Podmioty wykreślone z ewidencji

2009

58

35

2010

62

52

2011 - -
2012 43 5
2013 74 47
2014 53 39
2015 57 44
2016 41 29
2017

 

 

J. m.

2001

2002

2009

2010

 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W GMINIE RUDNIK NAD SANEM

 

Jednostki wpisane wg sektorów własnościowych

 

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

589

627

624

644

sektor publiczny - ogółem

jed.gosp.

25

25

26

26

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

jed.gosp.

20

20

23

23

sektor publiczny - przedsiębiorstwa państwowe

jed.gosp.

1

1

0

0

 

sektor publiczny - spółki handlowe

jed.gosp.

1

1

0

0

 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze

jed.gosp.

1

1

1

1

sektor prywatny - ogółem

jed.gosp.

564

602

598

618

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

481

516

514

534

sektor prywatny - spółki handlowe

jed.gosp.

8

11

12

12

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

1

0

0

 

sektor prywatny - spółdzielnie

jed.gosp.

4

4

4

4

sektor prywatny - fundacje

jed.gosp.

1

1

1

1

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

11

11

19

20

Podmioty wg klas wielkości

 

ogółem

jed.gosp.

-

-

624

644

0 - 9

jed.gosp.

-

-

590

610

10 - 49

jed.gosp.

-

-

29

29

50 - 249

jed.gosp.

-

-

5

5

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ - WSKAŹNIKI

 

Podmioty - wskaźniki

 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

-

-

619

639

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

-

-

63

63

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

-

-

78

43

Źródło: GUS

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 02 listopada 2017 08:57