Położenie

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Mocne strony Słabe strony
 • duża powierzchnia lasów
 • korzystne położenie przy drodze krajowej
 • korzystne walory turystyczno-krajobrazowe
 • mały stopień skażenia środowiska
 • brak kanalizacji
 • nierozwiązany problem zagospodarowania odpadów
Szanse Zagrożenia
 • możliwość promowania gminy jako miejsca czystego ekologicznie
 • wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi
 • współpraca w zakresie budowy wysypiska gminnego
 • nieuregulowana gospodarka odpadami
 • brak tradycji wykorzystywania istniejących walorów naturalnych
 • dalsza degradacja środowiska naturalnego w wyniku działalności człowieka bez zabezpieczenia właściwych funkcji komunalnych
 • wylewy Sanu
Więcej z tej kategorii: « Strategia Potencjał ludzki »