Program Rady

Napisane przez  Administrator
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Ramowy   Program   Działania   Rady   ustala   kierunki   pracy   Rady   Miejskiej   w   celu integracji   Wspólnoty   Samorządowej   i   budowania   więzi   między   organami   gminy i wyborcami.
Ramowy   Program   Działania   Rady   Miejskiej   zakłada   w   okresie   kadencji rozwiązywanie problemów społeczno - gospodarczych gminy, przy czym jako priorytetowe zadania inwestycyjne uznano poprawę nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta i gminy, a także budowę kanalizacji  sanitarnej w Kopkach i Przędzelu. Realizacja   zaplanowanych   zadań   ma   na   celu   dążenie   do   odczuwalnej   poprawy  życia mieszkańców i funkcjonowania gminy. Poszerzenie   realizacji   zadań   związane   będzie   z   pozyskiwaniem   przez   Radę   Miejską i Burmistrza   środków   pozabudżetowych,   w   tym   tzw.   funduszy   pomocowych   Unii Europejskiej.

Więcej z tej kategorii: « Komisje