Rolnictwo

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na terenie gminy Rudnik nad Sanem w przeważającej części występują gleby piaszczyste, często z deficytem wody. Wzdłuż koryt rzek i starorzeczy występują cenniejsze dla rolników mady. Znaczne obszary rolnicze zajmują nadrzeczne zalewowe łąki oraz wilgotne śródleśne użytki zielone. Oddziaływaniem urządzeń melioracyjnych objętych jest 354 ha gruntów, a długość sieci rowów otwartych wynosi ponad 40 km. Produkcją rolną zajmują się rolnicy indywidualni. Struktura wielkości gospodarstw jest niekorzystna.

Liczba gospodarstw  rolnych,  powierzchnia zasiewów zbóż i ziemniaków oraz zwierzęta gospodarskie w powiecie niżańskim:

a Zboża podstawowe, owies z jęczmieniem i inne zbożowe mieszanki, kukurydza na ziarno, gryka, proso i inne zbożowe.

Gospodarstwa domowe z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego powyżej 1 ha użytków rolnych według udziału dochodów z działalności rolniczej w dochodach ogółem gospodarstwa domowego:

Liczba gospodarstw rolnych posiadających ciągniki według grup obszarowych użytków rolnych i siedziby gospodarstwa:

Maszyny i urządzenia rolnicze w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych według siedziby gospodarstwa:

Liczba gospodarstw rolnych posiadających samochody i przyczepy oraz liczba samochodów i przyczep według siedziby gospodarstwa:

Źródło: GUS Rzeszów, Powszechny Spis Rolny 2010 (http://www.stat.gov.pl/rzesz/37_PLK_HTML.htm)

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 września 2011 13:59
Więcej z tej kategorii: « Bezpieczeństwo Wodociągi »