Kultura, sport i turystyka

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Mocne strony Słabe strony
 • silne poczucie tożsamości lokalnej
 • dobre warunki do rozwoju różnych form turystyki kwalifikowanej
 • dobrze rozwinięta i funkcjonująca infrastruktura kulturalna
 • dobra baza sportowo-rekreacyjna
 • tradycje łowieckie
 • obiekty zabytkowe
 • brak bazy noclegowej na wysokim poziomie
 • niedostateczna ilość wytyczonych szlaków i ścieżek turystycznych
Szanse Zagrożenia
 • wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem i agroturystyką
 • tereny i obiekty nadające się na bazę turystyczno-wypoczynkową
 • wymiana młodzieży szkolnej powiązana z aktywnym wypoczynkiem
 • rozwój bazy dla sportów wodnych
 • brak tradycji korzystania z istniejących walorów
 • degradacja środowiska związana z działalnością człowieka