Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem - Tereny

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Struktura użytkowania terenów w gminie Rudnik nad Sanem:

Wyszczególnienie

w ha

Lasy ogółem:

3634

w tym ochronne

1658

Użytki rolne ogółem:

3278

grunty orne

2062

łąki

984

pastwiska

196

sady

36

Tereny budowlane ogółem:

668

w tym przemysłowe

9

Tereny komunikacyjne (drogi, place, parkingi)

255

Inne

36

Razem

7871

Źródło: Biuletyn Statystyczny woj. podkarpackiego 3/99 dla powiatu Nisko

Struktura użytkowania terenów w gminie i mieście Rudnik nad Sanem


Źródło: Biuletyn Statystyczny woj. podkarpackiego 3/99 dla powiatu Nisko

W strukturze użytkowania terenów gminy i miasta Rudnik nad Sanem najwięcej, bo aż 46% ogólnej powierzchni zajmują tereny leśne, niewiele mniej tereny rolnicze 42%, natomiast tereny budowlane tylko 8% powierzchni. Pozostałe 3% to tereny komunikacyjne, wody stojące i płynące, nieużytki i inne.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 30 sierpnia 2011 10:41