Warunki socjalno bytowe

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Mocne strony Słabe strony
 • dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół podstawowych
 • szkoły średnie na terenie gminy
 • rezerwy terenowe pod budownictwo
 • dbałość o czystość i estetykę
 • słabe wyposażenie szkół
 • niewystarczająca ilość sal gimnastycznych, boisk
 • brak dostępu do specjalistycznych przychodni zdrowotnych
Szanse Zagrożenia
 • reforma ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia
 • program szkoleń dla ludności
 • pogarszające się warunki bytowe ludności
 • powiększające się różnice w dochodach ludności
 • niekonsekwentna polityka państwa wobec terenów wiejskich