Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta

Oceń ten artykuł
(12 głosów)


Stanowisko Imię i nazwisko
Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski
wew. 29
nr pok.: 7
Zastępca Burmistrza Lucjan Tabasz
wew. 24
nr pok.: 7
Sekretarz Gminy Lucyna Zygmunt
wew. 41
nr pok.: 7
Skarbnik Gminy Grażyna Reichert
wew. 26
nr pok.: 8
Stanowisko pracy ds. Budownictwa i gospodarki przestrzennej Leszek Pietruszyński
wew. 45
nr pok.: 5
Stanowisko pracy ds. Inwestycji Katarzyna Próchno
wew. 47
nr pok.: 3
Stanowisko pracy ds. Zasobów mienia komunalnego Anna Zaguła
Izabela Pawelec
wew. 40
nr pok.: 4
Stanowisko pracy ds. Gospodarki terenami i mieniem Marek Fusiarz
wew. 40
nr pok.: 4
Stanowisko pracy ds. Budowy, przebudowy i utrzymania dróg Maria Sagan
wew. 46
nr pok.: 3
Stanowisko pracy ds. Odpadami komunalnymi Anna Matejko-Małek
wew. 36
nr pok.: 1
Stanowisko pracy ds. Gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska Kinga Gut
wew. 38
nr pok.: 1
Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Wojskowych i OSP Stanisław Koszałka
wew. 35
nr pok.: 10
Stanowisko pracy ds. Dowodów osobistych Maria Krzemień
wew. 43
nr pok.: 2
Kierownik USC
Stanowisko pracy ds. Obywatelskich
Przemysław Zygmunt
wew. 42
nr pok.: 2
Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady i jej Organów Sebastian Stój
wew. 30
nr pok.: 12
Stanowisko pracy ds. Kadr i organizacji Danuta Nowak
wew. 20, 21, 22
nr pok.: 7
Stanowiska pracy ds. Księgowości budżetowej Marta Jarosz, Ewa Okoń,
Aneta Wójcik, Ewelina Nowak
wew. 28
nr pok.: 9a
Stanowiska pracy ds. Zobowiązań podatkowych Aneta Dziechciarz, Teresa Bujak
wew. 27
nr pok.: 9b
Stanowisko pracy ds. Obsługi kasy Ewa Wraga
wew. 25
nr pok.: 1
Stanowisko pracy ds. Rozwoju gospodarczego i rolnictwa Monika Cagara
wew. 44
nr pok.: 10
Stanowisko pracy ds. Kancelaryjnych Agata Piotrowska
wew. 20, 21, 22
nr pok.: 7
Stanowisko pracy ds. Gospodarczych Marta Pęcak, Barbara Szarek,
Stanisław Sawicki, Antoni Uzarewicz,
Leszek Madej, Kamil Baran
Stanowisko pracy ds. Zamówień publicznych, funduszy i środków pomocowych Dariusz Świta
wew. 31
nr pok.: 11
Radca Prawny Ryszard Kozub
wew. 39
nr pok.: 13a
Informatyk Adam Olko
wew. 34
nr pok.: 11

Stanowiska pracy ds. Stypendiów szkolnych i dodatków mieszkaniowych

MOPS, ul. Kilińskiego 19, 37-420 Rudnik nad Sanem, tel. 15 87 62 795

Dawid Długosiewicz

Ostatnia aktualizacja: środa, 03 czerwca 2020 11:41