Zatrudnienie

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Z ogólnej liczby mieszkańców gminy ponad połowa to ludność w wieku produkcyjnym. Zawodowo pracuje 2173 osób. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Powiatu Niżańskiego przedstawia się następująco:

o - ogółem,
m - mężczyźni,
k - kobiety.

Źródło: US Rzeszów, Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011(http://www.stat.gov.pl/rzesz/37_PLK_HTML.htm)

Największym zakładem pracy na terenie gminy jest Polimex Mostostal S.A. - Zakład Konstrukcji Stalowych położony przy ul. Stalowej 5 w Rudniku nad Sanem. Zakład zatrudnia ponad 500 osób.

Wyposażenie zakładu to:


Urządzenia spawalnicze:
- automaty do spawania: łukiem krytym, półautomaty do spawania w osłonie gazowej Corgonu, Argonu

Urządzenia do cięcia:
- wielopalnikowe sterowane komputerowo, urządzenia do cięcia plazmą, urządzenia do cięcia kształtu przenikania rur,
- wysokowydajne automaty i półautomaty do cięcia piłami taśmowymi
- nożyce do cięcia blach: gilotynowe i inne

Maszyny do obróbki skrawaniem:
- sterowane komputerowo wiertarki do profili, do blach; inne maszyny do obróbki skrawaniem: tokarki, frezarki, wiertarki

Maszyny do obróbki plastycznej:
- zwijarki do blach, giętarka do profili, prasy do prostowania, prasy do gięcia.

Urządzenia do zabezpieczenia antykorozyjnego:
- przelotowa oczyszczarka wirnikowa materiałów wchodzących do procesu produkcyjnego
- malarnia z czyszczeniem strumieniowo-ściernym (sprężarki śrubowe + aparaty czyszczące), urządzeniami do malowania hydrodynamicznego.

Urządzenia dźwigowe:
- Suwnice w hali do 32 ton
- Dźwigi na zewnątrz do 30 t

Ponadto na zakładzie znajduje się niezależne laboratorium z uprawnieniami na badania nieniszczące złączy spawanych (RTG, UT, MT, PT, VT) oraz badania własności wytrzymałościowych materiałów.

Źródło: www.mostostal.com

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 września 2011 08:05